Tarih Ve Metodolojisi
ISBN: 9786053441571 2014 Tarih Prof.Dr.İsmail Özçelik Gazi Kitabevi

Kitap; Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Tarih Bölümü ve Eğitim Fakülteleri Sosyal Alanlar Tarih öğrencilerinin yapacakları araştırmalarla ve özellikle "Tarih Metodolojisi" veya "Tarih Araştırma Teknikleri" gibi adlarla anılan derslerinde kendilerine yardımcı olacaktır. Araştırma konusunun seçilmesi, bibliyografyanın belirlenmesi, notların düzenlenmesi, araştırmanın yazım aşamaları ve diğer teferruatın hazırlanmasını matbaadaki baskıya kadar adım adım ele alan bu çalışma, aslında sadece tarihçiler için değil, diğer sosyal bilim alanlarıyla uğraşan öğrenci ve araştırmacıların da yararlanabilecekleri bir kaynaktır.