Taksirle Yaralama Ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi Ve Yargıtay Kararları Işığında)
ISBN: 9789750254925 2019 1. Baskı Ceza Hukuku Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi Seçkin Yayıncılık

Bu eserde; taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca kitabın birinci bölümünde maddi hasarlı trafik kazası, yaralamalı trafik kazası, ölümlü trafik kazası ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile ilgili uygulamaya yönelik bilgiler yer almaktadır. Eserde; taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu hakkında kovuşturma safhası ile ilgili örneklere, kusur oranı tespiti ile ilgili bilirkişi raporlarına, ayrıca bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtay ilgili ceza dairelerinin son yıllarda vermiş olduğu emsal nitelikteki içtihatlara yer verilmiştir.