Taekwondo
ISBN: 9786258443264 2021 Spor Ahmet Naci Dilek Gazi Kitabevi

Svaka tema koja je povezana sa Bosnom i Hercegovinom, a koja zauzima posebno mjesto u mom životu, sa sobom uvijek nosi odraze velikog lidera i mislilaca Alije Izetbegovića. Zbog toga sam ovaj predgovor počeo njegovim riječima. Ovaj plemeniti mislilac koji je zaslužio da bude jedan od putokaza za cijeli Islamski svijet u 20. stoljeću, na jednoj strani veoma dobro je poznavao moderne naučne metode na Zapadu i njihove reference, dok je na drugoj strani bio lični primjer i dokazao da oni koji nemaju dubinu, koja nadilazi samo materijalnu stranu i koji ne shvaćaju naučnu i moralnu zrelost, koja se može postići samo shvaćanjem tajni svemira i stvaranja, nemaju luksuz da govore za dobrobit čovječanstva.