Tablolar, Şemalar Ve Örnek Olaylarla Ve Test Sorularıyla Medenî Hukuk Temel Bilgiler
ISBN: 9789750286810 2023 4. Baskı Medeni Hukuk Kemal Erdoğan, Sinan Sami Akkurt, Hüseyin Tokat Seçkin Yayıncılık

Tıpkı aynı serinin Borçlar Hukuku kitabında olduğu gibi, bu kitap da yazarların lisansüstü (özel hukuk) eğitimlerine ve ayrıca hukuk fakültesi, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunda yürüttükleri lisans / önlisans derslerine ilişkin şahsî ders dokümanları temel alınarak, fakat kaynakçada belirtilen tüm temel eserlerden de yararlanılmak suretiyle hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken özellikle medenî hukuk I (başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku), medenî hukuk II (eşya hukuku, miras hukuku) dersi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, alan hakkındaki akademik - doktrinel tartışmalara fazlaca değinilmemeye; açıklamaların öz nitelik arz etmelerine gayret edilmiştir. Aynı amaçla, medenî hukuka ilişkin güncel müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları ve kavramlara dair örnek (pratik) olaylarla desteklenmiştir. Dolayısıyla bu kitabın, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adâlet meslek yüksekokulu öğrencileri için ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için kapsamlı bir yardımcı kaynak, Hâkim – Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumları ile meslekî kariyer sınavlarına hazırlananlar için sınavlara hazırlık kitabı, diğer ilgililer içinse pratik bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğu söylenebilir.