Spor Bilimlerinde Uygulamalı Dersler
ISBN: 9786257358750 2022 Spor Gazi Kitabevi

Öğrenme bilginin kazanılması olarak tanımlanabilir. insanın bulunduğu çevreyi algılayabilmesi, çevredeki uyaranları, değişiklikleri fark edebilmesi ve bunlara uygun davranşı ve tepkiler geliştirebilmesi sürecidir. Duygusal, sosyal ve diğer birçok becerinin kazanılmasını öğrenme ile gerçekleşir; insan doğunca öğrenmeye başlar ve öğrenme ömür boyu sürer.