Sigorta Hukukunda Halefiyet Ve Rücu
ISBN: 9786258038880 2022 1. Baskı Sigorta Hukuku Oğuzhan Taşdemir Adalet Yayınevi

Çalışma konumuz uygulamada halefiyet hakkı ile rücu hakkının aynı kavrammış gibi kullanılmasının hatalı olduğu kanaati ile tercih edilmiştir. Halefiyet hakkı ile rücu hakkı ayrı ayrı açıklanmak suretiyle farklı kavramlar olduğu izah edilmeye çalışılmış ve uygulamada mahkemeler, kanun koyucu ve doktrinde rücu hakkı ile halefiyet hakkını karıştırması, aynı kavrammış gibi kullanması eleştirilerimize konu edinmiştir.