Pratik Miras Hukuku
ISBN: 9786257588300 2023 Hukuk Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos Gazi Kitabevi

Miras Hukukunda örnekler çok önemli bir unsurdur. Bu nedenle, örnekler “Örneğin,” ifadesi ile vurgulanmıştır. Birazdan da değineceğimiz gibi, § (paragraf işareti) konu başlıklarını göstermektedir. Çalışmanızda molanızı bu işareti gördüğünüzde yerde vermenizi tavsiye ederiz. Zira aynı konu içindeki örnekler arasında bağlantı kurulmuştur. Konu arasında mola verirseniz ve bu molanız da bir iki gün olursa örnekler arasındaki bağlantıyı kaçırma riskiniz artacaktır. Arkadaşlar, Türk Medenî Kanunu bu çalışmanın sistemini belirleyen temel unsurdur. Ayrıca kanun kesinlikle çok önemlidir. Günümüz Türkçesinin arî bir şekilde kullanıldığı ve bu bağlamda da anlaşılabilir nitelik taşıyan ve temel başvuru kaynağı olan TMK’yı mutlak suretle edinmenizi kesinlikle tavsiye ederim.