Oyun, Spor Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Akran Reddetme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ve Engelli Öğrencilerin Akran Reddi Açısından İncelenmesi
ISBN: 9786258374919 2022 Spor Arş. Gör. Dr. Mustafa Han, Prof. Dr. Yüksel Savucu, Doç. Dr. Atike Yılmaz Gazi Kitabevi

İnsan yaradılışının doğası gereği sosyal bir varlık olma özelliğine sahiptir. Sahip olunan bu özellik insanın yaşamı boyunca sosyalleşmesini zorunlu kılmaktadır. Sosyalleşme, toplumun kendine özgü kültürel değerlerini öğrenerek, yetişkin dünyasına hazırlık ve yetişkin davranış biçim ve şekillerini kendi yaşantısına uygulayabilir duruma gelme anlamını ifade eder. Başka bir deyişle insanın toplumdaki diğer insanlarla etkileşimi sonucunda faklı davranış, duygu ve düşünce tarzlarını öğrenme ve benimseme süreci olarak ta ifade edilebilir.