Muhasebe Uygulamaları Test Ki̇tabı
ISBN: 9789756325889 2018 Eğitim Abi̇tter Özulucan Siyasal Kitabevi

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan ÖZULUCAN, ilk, orta ve lise eğitimini Konya Ereğli'de tamamlamıştır. Abitter ÖZULUCAN, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mersin Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi'nin açmış olduğu araştırma görevliliği sınavını kazanarak, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1992-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmalarını, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamlayan ÖZULUCAN, 1999 yılında Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2005 yılında doçent unvanını, 2010 yılında ise profesör unvanını alan ÖZULUCAN halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Alper ve Mert isimli iki çocuk babası olan ÖZULUCAN, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN'IN yayınlanmış diğer kitapları şunlardır: ● Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları. ● Dönemsonu İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları. ● Muhasebe Uygulamaları Test Kitabı ● Çözümlü Açıklamalı Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, (Ortak Çalışma). ● TÜRMOB, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Müşavirin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Ortak Çalışma). ● Stok Muhasebesi (Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Kuramı Açısından) ● Katılım Bankacılığı (Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim), (Ortak Çalışma). Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü