Matematik Öğretiminde Etkinlik Tasarımı Ve Uygulamaları
ISBN: 9786258325607 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Mehmet Fatih Özmantar, Gülay Agaç, Ali Bozkurt, Mehmet Güzel Pegem Akademi Yayıncılık

Matematik öğretiminde etkinlik kullanımı araştırmacıların olduğu kadar öğretmenlerin de gündemlerinde olan önemli bir konudur. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, etkinliklerin tasarımından uygulamasına varıncaya kadar geniş bir spektrumdaki konulara ilişkin önemli bir kuramsal bilgi birikiminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, araştırma sonuçlarının ve dolayısıyla kuramsal bilgi birikimimizin, başarılı etkinlikler tasarlanması ve nitelikli uygulamaların ortaya çıkması konularında pratik etkileri son derece sınırlı kalmıştır. Tespit edilen bu sınırlılığa dayalı olarak, etkinlik tasarım ve uygulamalarının niteliğini ortaya koyabilecek, uygulayıcılara geri bildirim verebilecek, etkinlik tasarım ve uygulama süreçlerinin detaylı olarak yapılandırılmasına hizmet edecek kuramsal temeller üzerine inşa edilmiş ve pratik değere sahip bir aracın geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu ihtiyaca cevap vermek için uzun soluklu, kapsamlı bir çalışma sonunda etkinlik tasarlama ve uygulama süreçlerinin niteliğinin değerlendirilerek uygulayıcılara dönüt verecek şekilde yapılandırılmış bir araç geliştirilmiştir. Geliştirilen bu araç hem kuramsal ve hem de pratik değer taşımaktadır. Bu kitap çalışmasında söz konusu araç kuramsal, yöntemsel ve yapısal arka planlarına ilişkin detaylar eşliğinde okuyucuyla paylaşılmıştır. Çalışma, öğretmen adayları, öğretmenler, etkinlik geliştiren tasarımcılar ve araştırmacılar için başvurulacak bir kaynak niteliği taşımaktadır.