Kurumsal Futbol Yöneti̇mi̇: Futbol Ama Hangi̇ Futbol?
ISBN: 9786053440338 2013 Spor Serdar Samur Gazi Kitabevi

Spor, yıllardır, farklı biçimlerde dolaylı ve doğrudan tüm insanların hayatında küçümsenmeyecek bir yere sahip olmuştur. Birçok bireyin farklı yollarla yaşadığı bu faaliyet, bir sosyal olgu olmanın ötesinde, günümüzde bilimsel bir inceleme alanı haline gelmiş ve spor ekonomisi, sosyolojisi, psikolojisi ve yönetimi ayrı birer disiplin olarak kabul görmüştür.