Küreselleşme Ve Türkiye'de Din Ve Siyaset
ISBN: 9786053442714 2015 Sosyoloji İbrahim Arslanoğlu Gazi Kitabevi

Bilimsel zihniyetli kişi, kendisine telkin edilen düşünceler yerine olaylar arasında sebep-sonuç ilişkileri kurarak doğru bilgilere ulaşmaya çalışır. Bunun için önce bilgilerden metodik olarak şüphe edilmelidir. Çünkü bilgi ve düşüncelerini, yüzde yüz doğru kabul eden insanlarla bilimsel tartışma yapılamaz.