Küresel Finansal Krizden Borç Krizine
ISBN: 9786053270119 2014 Finans, Yatırım Murat Demir, Erşan Sever Ekin Yayınevi

Küresel Finansal Krizden Borç Krizine adlı bu çalışma, literatürde bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların vaz geçemeyeceği bir başvuru kaynağı niteliğindedir.