Kuramsal Ve Uygulamalı Sesbilim Kavramlar – Terimler
ISBN: 9789750260124 2020 1. Baskı Dil Bilimi İpek Pınar Uzun Seçkin Yayıncılık

Türkiye'de sesbilim ve sesbilgisi alanlarında uzman araştırmacılar tarafından kaleme alınan ilk ve tek olan bu kitap, dilbilimin önemli bir araştırma alanı olan sesbilim alanına ilişkin kuramsal yaklaşımları, arakesitleri, modelleri ve uygula-malı alanları, yöntem ve teknikleri tanımlayan kapsamlı bir çalışmadır. İki ana bölümden oluşan kitabın ilk kısmı olan Kuramsal Bölüm; seslem, titre-şim, lilik hiyerarşisi, sözcük vurgusu, sesbilimin diğer dilbilim alanlarıyla etkile-şimini betimleyen arakesitler, biçimbilim, sözdizim, bürün dizgesi, anlambilim, toplumdilbilim gibi bölümlerinden oluşmaktadır. Kitabın ikinci ana kısmını oluşturan Uygulamalı Bölümde ise; sesbilgisi, akustik kuramlar, adli sesbilim, konuşmacı tanıma, hesaplamalı sesbilgisi, ünlü formant normalizasyonu, ünlü dörtgeni, ezgi sentezleme, metinden konuşma sentezleme, matematiksel sesbilgisi, bürün dizgesi, dünyadaki işaret dillerinde ve Türk İşaret Dilinde sesbilimsel görünümler, bürünsel sözcük, anadili öğretiminde sesbilimsel görünümler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 Türkçe Öğretim Programı, ikinci dilde sesletim, aksanlılık, anlaşılabilirlik gibi alt konular ilk defa bu kitapta bir araya getirilmiştir.