Kur’an Ve Din: İslamiyet Gerçeği I  12. Basım
ISBN: 9789750406287 Tarih Erdoğan Aydın Literatür Yayıncılık

Bugüne kadar en çok okunmuş, ezberlenmiş, tartışılmış, uğrunda en çok kan akıtılmış, toplumsal kültürleri ve tarihin biçimlenişini en çok etkilemiş olan kitaplar, hiç kuşkusuz Tevrat, İncil ve Kur’an’dır. Buna rağmen onların koşullanmalardan ve korkulardan uzak ve içinden çıktıkları koşullar bağlamında doğru anlaşılarak okunduğunu söylemek ne kadar mümkün? Elinizdeki kitap, Kur’an’ın tarihsel oluşumu, kaynakları, biçim ve içeriğiyle kapsamlı analizini yaparak işte bu bilimsel ve toplumcu ihtiyacı karşılamaktadır. Server Tanilli’nin ifadesiyle, “ciddi bir araştırmacı ve put kırıcı bir kalem olan Erdoğan Aydın’ın bu kitabı, yalnızca yararlanılan değil, gözleri de açan bir eser.” İçindekiler • Dinsel Düşüncenin Ortaya Cıkışı ve Evrimi • Kur’an’a Göre Tektanrıcılığın Oluşumu • Kur’an’ın Tanrı’yı İspatlama Mantığı • Allah’ın Kur’an’da Belirlenen Özellikleri • Kur’an Toplanması ve Korunması • İcerik ve Biçim Olarak Kur’an’ın Özellikleri • Muhammed’in Peygamberliğinin Oluşumu ve Gelişimi • Kur’an’da Peygamber Söylenceleri • İslamiyet, Kavimlerüstü Bir Din midir? • Ahiret İnancının Bilimsel Bir Değeri Var mı? • Kur’an’a Göre Kıyamet, Cennet ve Cehennem