Kristallografi
ISBN: 9786053279075 2019 1. Baskı Kimya Bilal Demirel Ekin Yayınevi

Açı Sabitliği Yasası, Rasyonellik Yasası (Kristal Parametrelerinin Rasyonellik Yasası), Yüzey indisleri (MİLLER indisleri), Kristallerde kaidelere uygun olarak birlikte büyüme şekiller