Kastamonu Eğitim Araştırmaları Yıllığı (2021)
ISBN: 9786257676939 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ekmel Çetin, Erkan Yanarateş, Selahattin Kaymakcı, Melike Faiz, Fatma Arıcı Şahin, İlkay Aşkın Tekkol, Adem Yılmaz, Emine Karasu Avcı, Hüseyin Uysal, Feyza Aliustaoğlu, Serpil Recepoğlu, İsmail Yıldız, Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, İsmail Helvacı, Mehmet Koray Serin, Erkan Külekçi, Musa Sadak, Burcu Öztürk, Ezgi Mor Dirlik, Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı, Sümeyra Zeynep Et, Selçuk Şahingöz, Elif Sönmez, Arif Akçay, Burcu Karabulut Coşkun, Seçil Tısoğlu, Murat Meriçelli, Zeynep Piri, Ahmet Ünal, Halil İbrahim Akyüz, Kadir Yücel Kaya, Esra Daşcı, Rabia Karatoprak Erşen, Okyanus Işık Seda Yılmaz, Murat Konuk, Mustafa Kabataş, Sema Kara, Ece Tuncer, Alkan Bayraktar, Eda Erdaş Kartal, Sevcan Candan Helvacı, Mahmut Sami Kılıç, Volkan Atasoy, Ezgi Çiftçi, Aysun Ata Aktürk, Kadir Coşkun, Berna Yiğitkaya, Şahin Şimşek, İbrahim Fatih Demirel, Veli Gök Editör : Selahattin Kaymakcı
Pegem Akademi Yayıncılık

Kadim Türk yurdu, beylik ve sancak merkezi olan Kastamonu, tarihi, coğrafyası, doğal güzellikleri, beşeri ve ekonomik özellikleri kadar ülkemiz eğitim-öğretimine yaptığı önemli katkılarla da adından sıkça söz ettirmektedir. Bu doğrultuda Anadolu’da kurulan öğretmen okullarının ilklerinden olan ve 14 Şubat 1884’te açılan Kastamonu Dârülmuallimîni (Eğitim Fakültesi), Anadolu’nun ilk lisesi olan Kastamonu İdâdîsi (Abdurrahmanpaşa Lisesi), Kastamonu Islahhânesi, Mekteb-i Sanayi, Gölköy Köy Enstitüsü, Akşam Kız Sanat Okulu ve Kastamonu Üniversitesi gibi kurumlar gerek yetiştirdikleri beşeri sermaye gerekse eserler ile ülke sathına ilim ve irfanın yayılmasında büyük rol oynamışlardır. İşte elinizdeki bu kitap da Kastamonu’nun eğitim-öğretim dünyasına sunduğu eserlerden sadece küçük bir damla olarak kabul edilebilir. Kitabımız birtakım ilkleri bünyesinde barındırmaktadır. Sadece Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üye ve elemanlarının katılımıyla oluşturulan ilk editoryal çalışmadır. Kitap yazarlarının tümü kitap çalışması başladığında henüz doçent olmamış, lisansüstü eğitimini yeni bitirmiş veya sürdüren akademisyenlerden oluşmaktadır. Kitapta yer alan çalışmalar, yazarların çoğunluğunun tek yazarlı ilk kitap bölümlerinin olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Özel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinin konu alanlarına ilişkin yazıların bulunduğu kitapta toplam 49 çalışma mevcuttur. Çalışmaların isim ve içerikleri yazarların özgün düşünceleriyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmalar konuları itibarıyla hem kuramsal hem de disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. Başlangıçta kitap için bir isim belirlenmemiş, bütün yazarlara isim önerileri sorulmuştur. Sonuçta kitabın ismi olarak ‘Kastamonu Eğitim’ Araştırmaları Yıllığı (2021) belirlenmiştir. Bu hâliyle kitabın isim olarak da benzerlerinden ayrıldığı söylenebilir.