Kariyer Yönetimi
ISBN: 9786258413809 2022 Kişisel Gelişim Dr. Zekeriye Şahin, Dr. Suat Gürbüz Gazi Kitabevi

Küreselleşmenin etkisiyle rekabetin artması, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için vermiş oldukları çabaları daha zor hale getirmiş; bu durum işletmelerin tüm alanlarda ve özellikle çalışanların kariyer geliştirmesi alanında proaktif olmalarını gerektirmiştir. Bu sebeple işletmelerdeki rekabet gücünün ve performansın artması açısından işlertme çalışanlarının beceri, yetkinlik ve bilgileri büyük önem taşımaktadır.