İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı
ISBN: 9789750274121 2022 1. Baskı İş Hukuku İbrahim Akdoğan Seçkin Yayıncılık

İş hukuku son zamanların en yoğun yargılamalarının olduğu alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yoğunluk karşısında iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar artmakta ve güncel hukuki problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri algılayabilmek bakımından iş hukukunun genel çerçevesiyle bilinmesi ve özelliklerinin ortaya konulması önemlidir. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi, bu ilişki içerisinde işverenin knowhow potansiyeline veya iş sırlarına nüfuz edebilir. Bu durum da işverenin iş sırları bakımından büyük bir önem ve risk taşımaktadır. İşçinin bu bilgilere ulaşıp da işverenin rakipleriyle iletişim haline geçmesi, ticari hayattaki rekabeti sarsan ya da ortadan kaldıran etkiye sahip olması anlamına gelir. Böyle olunca işverenlerin adil bir rekabet ortamı sağlanmadan ekonomik faaliyetlerine devam etmek zorunda kalması ya da güçlerinin rakip işverenlerce rekabetin yıkıcı etkisiyle ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacağı izahtan varestedir. Tüm bu nedenlerle her ne kadar İş Hukuku bakımından işçinin ve işverenlerin hakları ve yükümlülükleri açıklanmaya çalışılsa da Çağdaş Hukuk düzeni açısından ve son dönemde özellikle Türk Hukukunda son derece önem arz eden Rekabet Hukuku bakımından da açıklamalar yapılarak, Rekabet Hukuku yönünden işverenlerin rekabet ortamını düzenleyen hükümler çerçevesinde de yaklaşımları ortaya konulmuştur.