İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi
ISBN: 9786052417287 2019 1. Baskı İnsan Hakları İsmail Acun, Erkan Dinç, Cennet Şanlı, Yusuf İnel, Hıdır Karaduman, İlker Dere, Servet Üztemur, Ömür Gündoğan Bayır, Okan Yetişensoy, Zeynep Kılıç Editör : İsmail Acun
Pegem Akademi Yayıncılık

İnsan hakları ve demokrasi birbirinden bağımsız düşünülmeyecek kadar birbiri ile ilgili kavramlar olarak çağlar boyunca yavaş yavaş, özellikle son iki yüzyıl boyunca hızlı bir şekilde tüm insanlar için önemli hâle gelmiştir. İnsan hakları ve demokrasi eğitimi de buna paralel olarak değişmiş ve gelişmiştir. Bu kitap, insan hakları ve demokrasinin tarihsel süreçte gelişimini, insan haklarının felsefi temellerini, insan hakları ve demokrasiye karşı tehditleri bu tehditlere karşı kurulmuş yerel ve uluslararası kuruluşlara dair bilgiler içermektedir. Ayrıca bu kitap, aynı adlı kitaplardan farklı olarak sadece insan hakları ve demokrasi hakkında değildir; aynı zamanda insan hakları ve demokrasi eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair çeşitli etkinlik örneklerini de içermektedir.