İnsan Hakları Çatışmalarının Dengelenmesi Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması
ISBN: 9786258038088 2021 1. Baskı Anayasa Hukuku Zeynep Hazar Adalet Yayınevi

Elinizdeki eser, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde hazırlanan ve 25.06.2021 tarihinde oy birliği ile başarılı bulunan doktora tezimin kitaplaştırılmış halidir. Uzun bir zamana yayılan ve oldukça zorlu olan bu çalışmanın tamamlanması birçok kişinin desteğiyle gerçekleşti.