İlkokulda Drama El Kitabı
ISBN: 9786052418390 2020 1. Baskı Drama Patrice Baldwin Çevirmen : Burcu Akhun, Nihan Akkocaoğlu Çayır, Pınar Özdemir Şimşek Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, uygulayıcıların, dramanın öğrenme açısından önemini ve gücünü anlamalarına yardımcı olur ve dramanın öğretim programlarına uygun olarak okullarda ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin adım adım uygulaması kolay örnekler sunar. Drama, çocukları güdülemenin, konuşma ve dinleme gibi becerilerini geliştirmenin, öz saygılarını arttırmanın güçlü bir yoludur ve öğretim programlarıyla yaratıcı bir şekilde ilişkilendirilebilir. Bu kitap, dramaya ilişkin bilgi ve öneriler ile drama becerilerini ve tekniklerini giriş düzeyinde açıklayan bir dizi kullanımı kolay materyal sağlar. Ayrıca her yıl için uygulanabilecek örnek bir drama atölyesi içerir. Kitap, aşağıdaki başlıklar da dâhil olmak üzere birçok konuyu kapsar: • Drama ile ne demek istiyoruz? • Drama öğretim programının neresinde yer almaktadır? • Drama neden önemlidir? • Okullarda drama nerede ve ne zaman kullanılabilir? • Yetişkinlerin rolü nedir? • Dramaya nasıl başlayabiliriz? • Bir Drama Sözleşmesi nasıl yapılır? • Bazı temel drama teknikleri nelerdir? • Bir drama dersi nasıl planlanır? • “Eğer... olsaydı ne olurdu?” başlığı altında dramayı sınıflarında yeni kullanmaya başlayanların sıkça sorduğu sorulara kısa yanıtlar veren bir bölüm bulunur. Kitap, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ve öğretim yardımcıları için olduğu kadar drama tekniklerini ve dramayı tüm sınıfla birlikte kullanma konusunda yeterli tecrübesi olmayan öğretmenler için de uygundur. PATRICE BALDWIN Norfolk Belediyesi Çocuk Hizmetleri Sanat Değişim ve Gelişim danışmanı ve Ulusal Drama Başkanıdır.