İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma
ISBN: 9789753472623 2000 1. Baskı Hukuk Yücel Oğurlu Seçkin Yayıncılık

İdare, kendisini üstün kılan diğer yetkilerinin yanı sıra yaptırım uygulama yetkisini de kullanabilirken, vatandaşlar da İdareye karşı korunma sağlayan mekanizmalara başvurabilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Yücel Uğurlu da; idari yaptırımları incelemek, konuya ilişkin sorunları ortaya çıkartmak ve bunların çözümleri hakkında önerilerde bulunmak amacıyla bu kitabı kaleme almıştır.