İdarenin Sözleşmeleri Ve Kamu İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıklar
ISBN: 9789750226335 2013 1. Baskı İdare Hukuku Murat Sezginer Seçkin Yayıncılık

İhale ve İhalenin iptaline ilişkin uygulamalar, gerek karışık mevzuat, gerekse yoruma açık olan maddeler nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sıklıkla karşılaşılan, ihaleyi açan kurumun ve ihaleye giren firmaların çok fazla sıkıntı yaşadığı bir durumdur. Kitap bu uyuşmazlıklara ilişkin yorum ve değerlendirmeleri içermekte, Kamu İhale Kurulu kararlarının yürütülmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idare mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının tamamına yakınına yer vermektedir. Bu yönü ile kitapta bulunan kararlar sorunlu olan birçok konunun nasıl çözüldüğünü ve çözülmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır. Eser, kamu ihaleleri ve idarenin sözleşmelerine ilişkin çok sayıda eseri olan ve çeşitli kişi/kuruluşlara hukuki danışmanlık yapan, Gazi Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat SEZGİNER tarafından hazırlanmıştır.