İçimdeki Ukde İş Hukuku Ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı 1938 - 2015
ISBN: 9786059221078 2015 Hukuk Mesut Gülmez Siyasal Kitabevi

Sunuş'tan ul> li>Sözler değil yazılardır aslında, Gök kubbede hoş yada nahoş seda bırakan!/li> li>Ayinesinesi yazıdır akademisyenin lafa bakılmaz!/li> li>Zamanında söylenmeyen düşünce, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir!/li> li>Zamanında söylenen, ancak sonra unut(tur)ulan düşünce de, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir./li> li>Eleştiri, bilimin onsuz olmazı, sanki tuzu biberidir./li> li>Özeleştiri ise, bir erdemdir! Eleştiriyi sindirebiimek de!/li> /ul> Sonuç'tan ul> li>Sanıyorum ki,... yönelttiğim eleştirilerin temelinde, insan haklan konusundaki duyarsızlık var!/li> li>Çünkü sosyal insan haklan uiusalüstü hukukunun makus talihi eninde sonunda değişecek!/li> li>Çünkü ... sosyal insan haklarına hak ettiği duyarlılığı gösterenler, sorunları insan haklan perspektifinden ... inceleyenler... çoğalacak!/li> li>Damlaya damlaya da olsa!/li> li>... Umuyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda ... verdiği kararlar, sosyal insan hakları ulusalüstü hukukunun bu makus talihi için bir dönemeç olacaktır!Bu, artık geri dönüşü olmayan bir süreçtir!/li> li>Makus talih değişmeye başlamıştır!/li> li>Ne öğreti, ne yargı göz ardı edebilir!/li> li>Ne de, kuşkusuz, yasama, yürütme ve... kamu yetkilileri!/li> /ul>