Hukuk Davalarında Taraf Sıfatı (Husumet Ehliyeti) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 50. – 70. Maddeleri Mevzuat İncelemesi
ISBN: 9789750263187 2020 1. Baskı Medeni Usul Hukuku Filiz Berberoğlu Yenipınar Seçkin Yayıncılık

Kitapta, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 50 – 70. maddeleri arası; Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti, Davada Kanuni Temsil, Dava Takip Yetkisi, Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi, Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü, Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi, İhtiyari Dava Arkadaşlığı, İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu, Mecburi Dava Arkadaşlığı, Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu, İhbar ve Şartları, İhbarın Şekli, İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu, İhbarın Etkisi, Asli Müdahale, Fer'î Müdahale, Fer'î Müdahale Talebi ve İncelenmesi, Fer'î Müdahilin Durumu, Fer'î Müdahalenin Etkisi, Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması konu başlıkları halinde incelenmiştir. Güncel Yargıtay kararları ve uygulamadan örnek dilekçelere de ayrıca yer verilmiştir.