Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
ISBN: 9786257467285 2021 1. Baskı Medeni Usul Hukuku Ilgın Albayrak Adalet Yayınevi

Bu kitap, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı alanında 30.04.2021 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak yüksek lisans tezi olarak kabul edilen çalışmanın 24.08.2021 tarihine kadar yapılan mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak eserin ilgili bölümlerine gerekli güncellemeler ve eklemeler yapılmak suretiyle genişletilmiş hâlidir. Eserin yazımı sırasında herkesin rahatlıkla anlayabileceği yalın bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca mümkün olduğunca teorik görüş ve tartışmalardan uzak durmaya çalışılmış ve uygulama, esas çalışma konusu olarak belirlenmiştir. Bunlara ilâveten çoğunlukla güncel Yargıtay kararlarına yer verilmiş, böylelikle teorik bilginin uygulama ile kesişen yahut farklılık arz eden noktalarına da dikkati çekmek istenmiştir. Bunun yanı sıra yeri geldikçe kişisel görüş ve düşüncelerimize de yer verilmiştir.