Haczin Hukuki Niteliği
ISBN: 9789753536271 2020 Hukuk Şükran Akgün Der Yayınları

İcra hukuku ile ilgili olarak haciz konusunun  teorik ve pratik olarak ele alındığı bu kitapta; haciz müessesesi açısından hukuk devleti ilkesinin gereği olan öngörülebilirlik ve uygulamadaki istikrarın sağlanmasına  katkıda bulunmak ve bu alanda yeni tartışmaların yapılmasına zemin hazırlamaya çalışılmıştır.Haciz sürecinde yer alan işlemlerin, haczedilen malların maddi hukuktan kaynaklanan özellikleri nedeniyle meydana gelen farklı uygulamalar, bu durumun ‘İcra ve İflas Kanununda’ yeterli dayanağı olmadığı için; içtihatların yol açtığı farklılıklar üzerinde yoğunlaşarak nedenlerinden hareketle çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.Amacımız haiz süreci ve bu süreçte yer alan işlemler ve hukuki nitelikleri ile ilgili mevcut olan tartışmalara ivme kazandırmaktır.