Günümüz Dünya Sorunları
ISBN: 9786053183853 2016 1. Baskı Sosyal Bilgiler Hilmi Demirkaya, Ali Meydan, Bülent Aksoy, Sibel Oğuz, Adnan Doğan Buldur, Aybala Demirci Aksoy, Bahadır Kılcan, Bilal Atılkan, Gülay Günay, Güzin Kantürk Yiğit, İbrahim Hakkı İmamoğlu, Mete Alım, Mevlüt Gül, Muhammed Oral, Mustafa Sağdıç, Osman Çepni, Özgün Bener, Sibel Işık Mercan, Tevfik Palaz, Turhan Çetin, Umut Kedikli, Yeliz Mercan Editör : Fatih Aydın
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüz dünyasında insanlar; çevre sorunları, doğal afetler, iklim değişiklikleri, açlık ve yoksulluk, aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, kadın sorunları, eğitim ve sağlık sorunları, sanayi kaynaklı sorunlar, etnik çatışma, bilişim sorunları, terör, sosyal eşitsizlik gibi ciddi sorunlarla yüz yüze kalmış durumdadır. Bu sorunlar yerel olmaktan çıkarak tüm insanlığı tehdit eden küresel boyutlara ulaşmıştır. Yarınlara sürdürülebilir bir çevre bırakmak için, yaşadığımız dünyanın korunması, tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gereken bir konudur. Elinizdeki kitap, dünya sorunlarına yönelik bilinç oluşturmak ve mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip bir dünya vatandaşı geliştirme sürecine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.