Görsel Araştırma Yöntemleri
ISBN: 9786053184522 2020 6. Baskı. Baskı Eğitim Suzan Duygu Bedir Erişti, paul duncum, Necla Coşkun, Ali Ersoy, Elif Avcı, İsmail Özgür Soğancı, Rachel Mason, Daniel T. Barney, Haşim Karpuz, Lona Cruıckshank, Melek Gökay, Teresa Torres De Eça, Burçin Türkcan, Shank, Deborah L. Smith, Rita L. Irwin, Shaya Golparian Editör : Suzan Duygu Bedir Erişti
Pegem Akademi Yayıncılık

Araştırma, herkesin gördüğünü görmek ve kimsenin düşünemediğini düşünmektir.” Albert Szent Gyorgyi Görsel Araştırma Yöntemleri kitabı, insan yaşamı ve onu çevreleyen dünyadaki simgesel ve imajların anlamsal karşılıklarına dayalı olarak incelenen görsel gerçeklik ile bilimsel gerçekliği birleştirme amacı taşımaktadır. Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Görseli Yorumlama, Görseli Toplama ve Belgeleme, Görseli Yaratma, Görseli Sunma ve Görsel Etik şeklinde sıralanmaktadır. Kitap içerisinde, Görsel Araştırma Yöntemleri ana başlığı altında, ayrıntılı olarak ve örneklendirilerek ele alınan yöntem ve teknikler, araştırma süreçlerinde ihtiyaç duyulacak veri kaynaklarını belirleme, veri toplama, elde edilen verileri analiz etme ve sonuçları açıklama amacıyla kullanılabilir. Bu yöntem ve teknikler, yapılacak araştırmanın amacına ve türüne göre veri oluşturmak için bir araç olarak da işe koşulabilir. Görsel Araştırma Yöntemleri kitabı, hem akademik çalışma alanlarında hem de özelde yazarı oldukları konularda ulusal ve uluslararası üne sahip akademisyenlerin katılımlarıyla zenginlik sundukları bir yapıda siz değerli okuyucularla bir araya gelmektedir. Farklı disiplinlerde, kuramsal ve uygulamalı akademik etkinlikler gerçekleştiren araştırmacılara, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere vetüm diğer paydaşlara kaynaklık etmesi ve yol gösterici olması dileğiyle…