Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim Ve Strateji
ISBN: 9786053440925 2013 Ekonomi, İşletme Muammer Sarıkaya, Serkan Bayraktaroğlu Gazi Kitabevi

Gönüllü kuruluşlarda çalışanların hem nicelik hem de nitelik olarak artması, bu kuruluşların profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca daha çok herhangi bir maddi beklenti içinde olmayan gönüllülerle çalışmaları, insan kaynakları yönetimine olan ihtiyacı doğurmakta ve kendine has bir liderlik ve yönetim biçimini ortaya çıkarmaktadır.