Girişimcilik Ve  Küçük İşletme Yönetimi (İş Fikri Üretme–Kosgeb İş Planı–Girişimcilikte Başarı Faktörleri) Kosgeb Eğitimlerine Uygun
ISBN: 9789750265976 2021 10. Baskı Girişimcilik Orhan Küçük Seçkin Yayıncılık

Alanında en çok satan kitaplardan biri olan ve güncellenmiş 10. Baskısını yapan kitap, girişimcilik ve küçük işletmeler konusunu ilgilenenlere kavratabilme amacıyla, iş fikri, girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri, küçük işletmelerin kuruluşu, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman planları ve yeni uygulamaları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Eserde ayrıca başta KOSGEB destekleri olmak üzere küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları ile güçlü ve zayıf yönleri paylaşılmıştır. YÖK'ün KOSGEB ile işbirliği çalışmasını dikkate alarak, kitap on dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda KOSGEB Girişimcilik eğitim modüllerindeki bilgilerin tamamını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş olan bu eserin müfredatı takip edilebilirse, KOSGEB ile anlaşmak kaydıyla, eğitim alan öğrencilerin sertifika almaları ve bunun sonucunda "KOSGEB Girişimcilik Desteği"nden yararlanmaları mümkün olabilecektir.