George Orwell' İn 1984 Romanındaki Metaforlar Üzerine Bilimsel Bir Çeviri Analizi
ISBN: 9786253650049 2022 Edebiyat Dr. Zafer Sarı Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı, George Orwell tarafından kaleme alınan 1984 adlı romandaki ontolojik metaforların üç farklı Türkçe çevirisini Toury ile Lefevere’in Çeviri Kuramları çerçevesinde karşılaştırmalı ve betimleyici bir şekilde analiz etmektir. Bu kapsamda çalışma, Orwell’in romanında kullandığı ontolojik metaforların üç farklı Türkçe çevirisindeki dönemsel çeviri farklılıklarının neler olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ontolojik metaforlar Türkçe çevirileriyle birlikte Toury’nin Normlar Kuramı ile Lefevere’in Yeniden Yazım Kuramı ışığında incelenmiştir.