Gelecek İçin Eğitim
Yüksek Performanslı Eğitim Sistemlerinden Öğrendiklerimiz
ISBN: 9786258044768 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ece Koçer, Murat İnce, Şahika Ünlü, Tolga Erdoğan, Serkan Keleşoğlu, Yelki̇n Di̇ker Coşkun, Sevilay Atmaca, Özge Can Aran, Abdul Samet Demirkaya, Alper Yetkiner, Tuba Acar Erdol, Yurdagül Boğar, Nur Akkuş Çakır, Ece Öztürk, Sümeyra Soysal, Özlenen Özdiyar Gedik, Cihan Aslan Editör : Özcan Demirel - Özlenen Özdiyar Gedik - Sümeyra Soysal - Nur Akkuş Çakır
Pegem Akademi Yayıncılık

Gelecek için eğitim, gelecek nesillerin hızla değişen ve dönüşen dünyada başarılı ve mutlu olmaları için daha yüksek sesle tartışılması gereken bir ütopyadır. Ülkelerin var olan eğitim sistemlerinin başarısını artırmak için program geliştirme ve program değerlendirme çalışmalarına önem vermeleri, bu anlamda dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, başarılı eğitim sistemlerini inceleyip, bu başarının altında yatan etmenleri yapılmış ampirik çalışmaları dikkate alarak değerlendirmeleri, kendi ülkelerinin ihtiyaçlarına, bağlamlarına ve imkanlarına uygun yeni düzenlemeleri sistematik olarak yapmaları açısından büyük önem taşımaktadır. 2000’li yıllardan bu yana, aynı yaş grubundaki öğrencilerin farklı performans puanlarının ölçüldüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) gibi uluslararası düzeyde çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavların sonuçları eğitim sistemlerinde öğrenci başarısına katkıda bulunan veya olumsuz etkileyen faktörleri sorgulattığı için dünya genelinde son yıllarda daha ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. “Gelecek İçin Eğitim” adı ile 2010 yılında ilk baskısını yapan bu eserde, bahsedilen uluslararası sınavların sonuçlarına göre istikrarlı bir şekilde başarılı olan ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin güncel ve amprik bulgular temel alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, PISA, TIMSS ve PIRLS sınavlarının tüm döngüleri dikkate alınarak, ilk on ülke arasından istikrarlı olarak başarıyı yakalayan veya başarısını önemli ölçüde artıran; Finlandiya, Singapur, Kanada, Japonya ve Estonya’nın eğitim sistemleri kitap kapsamında ele alınmıştır. Kitapta yer alan ülkelerin her biri için eğitim sistemlerinin başarılarının altında yatan temel faktörlerin ve başarılarını nasıl sürdürdüklerine dair amprik bulguların ele alındığı ve yorumlandığı üçer bölüm ve bu ülkelerin Pandemi sonrası çocuk ve genç ruh sağlığına yönelik önerilerinin olduğu bir bölüm yer almaktadır. Sonuç olarak, yüksek performanslı eğitim sistemlerinden öğrenilenlerden yola çıkarak Türk Eğitim Sistemine katkı sağlanması hedeflenmektedir.