Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-Iı
ISBN: 9786053182726 2015 1. Baskı Fen Bilimleri Fethiye Karslı, Çiğdem Şahin, Seda Çavuş Güngören, Müge Aygün Editör : Fethiye Karslı, Çiğdem Şahin
Pegem Akademi Yayıncılık

Laboratuvar yaklasımları, Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), fen öğretimi vb. konular çesitli kaynaklarda tanıtılmaktadır. Ancak ülkemizde laboratuvarda BSB'yi geliştirmeyi ve kavramsal öğrenmeyi destekleyecek uygulamaları içeren kaynak eksikliği bulunmaktadır. Pilot ve asıl çalışmaları tarafımızca yapılmış özgün bir proje ürünü olan bu kitabın, belirtilen ihtiyacı karşılayacağına inanılmaktadır. Bu konuda pilot ve asıl uygulamalar sonunda öğretmen adaylarımızdan 'Bu güne kadar BSB'yi hep duyuyorduk ama bir hipotez kuramıyorduk. Şimdi ne problemi verirseniz verin hipotezi hemen kurabilirim. ', 'Laboratuvarda fen öğrendiğimi hissettim. Deney yaparak hem BSB'yi hem de fen konularını öğrendim. Ne kadar çok kavram yanılgılarımız varmış. BSB'ye dayalı uygulamaları içeren bu föy bana deney yaparak kavram yanılgılarımı gidermemi sağladı. ', 'Bu laboratuvar uygulamasından önceki derslerde föylerimiz böyle değildi. Bu föy bize yol gösterici oldu. ' vb. şeklinde duyduğumuz sözler bizim bu inancımızı daha da artırmıstır. Umarız siz değerli kullanıcılar da öğrencilerinizin benzer dönütleriyle karşılaşırsınız. Bu kitap, özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri ile öğretmen yetiştiren kurumların fen bilgisi öğretmenliği programında yer alan 'Fenöğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II ' derslerini alan öğretmen adaylarının ve bu dersi veren öğretim elemanlarının yararlanmaları amacıyla hazırlanmıştır.