Fen Eğitiminde Yapılandırıcılık ve Yeni Öğretim Yöntemleri: Öğrenmeyi Öğrenelim-Öğrenmeyi Öğretelim
ISBN: 9786053553199 2015 Eğitim Fitnat Köseoğlu, Halil Tümay Palme Yayınevi

Elinizdeki kitap, yapılandırıcı paradigma ile ilgili temel ilkeleri anlamanızı ve gerçek sınıf ortamlarında yapılandırıcı öğretim yöntemlerini yaratıcı bir şekilde uygulamanızı sağlayacaktır. Kitapta kullanılan örnekler daha çok fen bilimlerinden seçilmiş olsa da, genel prensipler diğer alanlar için de geçerli olduğundan bu kitabın tüm öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki geli­şimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca yeni öğrenme ve öğretim yön­temleriyle ilgili daha derin araştırma yapmak isteyen bilim eğitimcileri için kitapta atıf yapılan zengin referanslar yol gösterici olacaktır.