Fen Bilimleri Öğretmen Ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretimi
ISBN: 9786053184805 2016 1. Baskı Fen Bilimleri Çiğdem Şahin, Mustafa Yel, Fatih Matyar, Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Pınar Fettahlıoğlu, Zeynep Yüce, Mustafa Serkan Abdüsselam, Ali İbrahim Can Gözüm, Nurcan Uzel, Sultan Çıkrık Editör : Solmaz Aydın,  Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı ,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap ile fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının teorik bilgilerini uygulamaya dökmelerine yardımcı olabilecek bir kaynak hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitapta fen öğretimi kitaplarından farklı olarak sadece biyoloji konularına yer verilmiştir. Ayrıca kitap fen bilimleri öğretmenliği bölümlerinde kullanılabilir ve fen bilimleri öğretmenleri, derslerine hazırlanırken bu kitaptan kaynak olarak yararlanabilirler. Kitapta toplam 10 bölüm yer almaktadır. özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarının biyoloji öğretiminde kullanabilecekleri ve eksikliklerini giderebilecekleri konuların seçilmesine dikkat edilmiştir. Her bölümde teorik bilginin arkasından uygulama örnekleri verilerek okuyuculara fikir vermek ve yaratıcılıklarını kullanmalarına destek olmak amaçlanmıştır.