Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi
ISBN: 9786051701707 2017 Türkçe Eğitimi Adem İşcan - Ahmet Akçay - Behice Varışoğlu - Bünyamin Sarıkaya - Erhan Akın, Ersoy Topuzkanamış - Hatice Altunkaya, Hikmet Yılmaz - M. Said Kıymaz - M. Nuri Kardaş - Mesut Gün - N. Tayyibe Eken - Oğuzhan Sevim - Seda Editör : Editörler : Ahmet Akçay, Sami Baskın
Anı Yayıncılık

Dört temel dil becerisinden biri olan konuşma, hiç şüphesiz iletişimin en önemli ve yaygın aracıdır. Konuşma becerisinin güçlü oluşu, kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesinin, doğal olarak da iletişimin daha kaliteli ve istendik boyutta gerçekleşmesinin temel anahtarlarındandır. Bu anahtarın işlemesi ise aile, sosyal çevre, medya vs. ile başlayan sürecin okullarda planlı bir biçimde geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden konuşma becerileri gelişmiş ve öğrencilerinin bu dil becerilerini geliştirmeyi bilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu öğretmen ihtiyacını fark eden ve çözüm noktasında inisiyatif almayı önemseyen bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu eserde, konuşma becerisinin kuramsal boyutuna ek olarak pratik uygulamaları eklemeyi, bu pratiklerin de nasıl gerçekleşmesi gerektiğini açıklamayı yeğlemiştir.