Erken Çocuklukta Ritim, Dans Ve Orff Eğitimi
ISBN: 9786257880077 2020 1. Baskı Eğitim Banu Özevin, Ayperi̇ Di̇ki̇ci̇ Sığırtmaç, İnanç Eti, Meral Mete Editör : Mübeccel Sara Gönen
Pegem Akademi Yayıncılık

Hem okul öncesi hem ilkokul seviyelerinde eğitim programının bir parçası olarak müzik, yaratıcı hareket ve dans çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar zaman içinde düzenli ve iyi hazırlanmış uygulamalar ile çocukların yeterli ve öz güvenli hareket eden bireyler olduklarını göstermiştir. Bu kitap okul öncesi ve ilkokul çocuklarının öğretmenleri için yaratıcı bir bilgi ve etkinlik kaynağıdır. Müzik, öykü, yaratıcı hareket ve dans çalışmaları ile çocuğun tüm gelişim alanları arasında olumlu bir ilişki vardır. Çocuklar ve öğretmenleri için bilgi ve etkinlikler barındıran içeriği sayesinde zengin bir deneyim yaratarak hem öğrenme hem de eğlenme için uygun bir süreç sağlayacaktır.