Endüstri 4.0'In Rekabet Stratejileri Ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü
ISBN: 9786257315333 2020 Ekonomi, İşletme Dr. Tarık Ziyad Çelik Gazi Kitabevi

Bu çalışmada, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren makine halısı üreticilerin de, Endüstri 4,0, öğrenme yönelimi, pazar yönelimi, rekabet stratejileri ilişkilerini ortaya çıkarmak ve tüm bu olguların firma Pazar performansı üzerindeki etkisini ölçmeye çalışmak amaçlanmıştır. Çalışmanın literatüre ve kullanıcılara katkı sağlamasını temenni etmekteyim.