Eleştirel Ve Analitik Düşünme
ISBN: 9786257582483 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Firdevs Güneş, Gürbüz Ocak, İjlal Ocak, Yasemin Büyükşahin, Nuray Senemoğlu, Ebru Ezberci̇ Çevi̇k, Burak Olur, Emine Akkaş Baysal, Burçin Gökkurt Özdemir, Elif Sönmez, Büşra Nur Çakan Akkaş, Esra Kabataş Memiş, Funda Yeşildağ Hasançebi, Sevgi Kıngır, Muhittin Öz, Nur Akkuş Çakır, Emrullah Erdem, Rukiye Ayan Civak Editör : Esra Kabataş Memiş - Ahmet Kaçar
Pegem Akademi Yayıncılık

Eleştirel ve Analitik Düşünme kitabı, farklı boyutları ile bu düşünme becerilerini okuyucuya sunmaya çalışmaktadır. Her bir düşünme okucuya sunulurken kavramsal alt yapısı, kavramlar arası ilişkileri, eğitimdeki yeri ve önemi, nasıl öğretilebileceği ve nasıl ölçüleceği konularına yer verilmiştir. Kitaptaki sırası ve içeriği bakımından her bir bölüm bu kitabın bütüncül bakış açısına yardım ederken içeriği bakımından okuyucuya büyük katkılar sağlayacaktır. Aynı zamada bu kitap düşünme, üst düzey düşünme, eleştirel ve analitik düşünme arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaya çalışmaktadır.