Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama
ISBN: 9786053646525 2020 2. Baskı Eğitim Servet Özdemir, Bekir Buluç, Yaşar Kondakçı, Merve Zayim, Ferudun Sezgin, Necati Cemaloğlu, Burhanettin Dönmez, Adnan Boyacı, Kadir Beycioğlu, Serkan Koşar, Kamil Yıldırım, Ali Çağatay Kılınç, Zeki Öğdem, Nail Yıldırım, Muhittin Acar, Ergün Recepoğlu, Deniz Örücü Editör : Servet Özdemir
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim örgütlerinin amaç ve varlık sebeplerinin sorgulandığı günümüzde eğitim yönetimine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu düşünceden hareketle elinizdeki bu kitap eğitim yönetiminde kuram ve uygulama bütünlüğü içerisinde sorgulayıcı ve eklektik bir bakış açısına dayalı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim yönetimi alanını geniş bir perspektiften kapsamlı olarak irdeleyerek alanın kuramsal temellerini sorgulamakta ve okuyucuya yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.