Eğitim Felsefesi
ISBN: 9786052415641 2020 2. Baskı. Baskı Eğitim Mehmet Gültekin, Oktay Akbaş, Mustafa Ergün, Volkan Duran, Gürbüz Ocak, Ahmet Çoban, Abdullah Adıgüzel, Behçet Oral, Taha Yazar, Kasım Karataş, Ramazan Sağ, Cevdet Epçaçan, Ata Pesen, Zühal Çubukçu, Bayram Özer, Akkaş Baysal, Burhan Akpunar, İlkay Doğan Taş, Nur Duman, Ahmet Keskin, Ahmet Uysal, Mehmet Gürol, Ecmel Yaşar Editör : Mustafa Ergün - Ahmet Çoban
Pegem Akademi Yayıncılık

Felsefe, matematik gibi insan zihninin ana motorlarından biridir; bu çalışmazsa veya kötü ya da yanlış çalışırsa insan eleştirel düşünemez ve sağlıklı kararlar veremez. Ancak nedense matematik ve felsefe gibi bu ana motoru ayarlama ve geliştirme dersleri okullarda çok başarısız olarak verilmektedir. Felsefe; her bilimde en yükseğe çıkmış bilim insanlarının ufkunu aydınlatan, bilimsel bilgileri ve sorunları değerlendiren ve gelecekteki muhtemel sorunları aydınlatıp çözmeye yarayan bir bilgi olduğu gibi, normal insanın günlük yaşamında da sağlıklı ve çok yönlü düşünmesi, âdil ve doğru kararlar vermesi, geleceği daha sağlam tahmin etmesi süreçlerinde de çok işine yarar. Dolayısıyla felsefeyi, sistematik felsefenin ağır konuları ve filozofların dil, din, sosyal hayat konularındaki ağır ve karmaşık düşünceleri içinde boğmamak gerekir. Her bilim bir felsefeye dayanır; hukukun, politikanın, ekonominin, tıbbın, eğitimin felsefi temelleri vardır. Bu temeller kaybolduğunda bilgi sistematiği kaybolur ve bilim geliştirilemez. Aynı şekilde her insanın ve toplumun da bir felsefesi vardır. Bu, kişiliğin önemli bir temeli olduğu gibi insanı ve insan nesillerini bir arada tutan ve onu geleceğe sağlam bir şekilde ilerleten ana sistemlerden de biridir.