Eğitim Bilimleri Yazıları
ISBN: 9786053444312 2016 Eğitim Işıl Ünal, Yasemin Koşal Usluel Editör : Edi̇törler : Işık Ünal, Yasemi̇n Koçak Usluel
Gazi Kitabevi

Bilim insanının birçok özelliği üzerinde durulabilir. Ancak, günümüz dünyasının en belirgin özelliğinin, her zamankinden daha hızlı ve yoğun değişme olduğu kabul edilirse, değişmeye uyum sağlayabilmenin temel koşulu zihinsel esneklik, olayları sürekli olarak izlemek, yeni koşulların öngördüğü bilgi ve becerileri öğrenmeye, değişmeye ve gelişmeye açık ve istekli olmaktır.