Dünya Ekonomi̇si̇ni̇n Tari̇hi̇
ISBN: 9786053440826 2013 Ekonomi, İşletme Ş.h. Hacıyev, E.i. Bayramov Gazi Kitabevi

Dünya ekonomisi tarihinin öğrenilmesini gerekli kılan nedenlerden bir diğeri onun büyük pratik öneme sahip olmasıdır. şöyle ki, ekonomi politikalarını, gelişim felsefinin kökenlerini oluşturulurken geçmişte vuku bulan olayların derinden öğrenilmesi, tarihsel deneyimlerin sistemli hale getirilmesi vb. gerekli koşullardan bazılarıdır. Bu ders kitabında sadece gerçek tarihsel-ekonomik olay ve problemler üzerinde durulmuştur. Dünya ekonomisinin oluşumu, Şekillenmesi ve gelişim sürecinin problemler ve olaylar çokluğu, özellikle özel önem taşıyan olaylar detaylı olarak açıklanmıştır. Ders kitabının ana çizgisini “çıplak” kronolojik rakamlar değil, global ekonomik sistemin oluşumunun içsel mantığı ve çeşitli tarihsel dönemlerde yaşayanmış ekonomik olaylarda yansıma şekilleri oluşturur.