Dilbilim Teorik Ve Uygulamalı Alanlar
ISBN: 9786257727358 2020 Dil Bilimi Prof. Dr. Erdoğan Boz Editör : Prof. Dr. Erdoğan Boz
Gazi Kitabevi

"Kitap, dilbilimin temel alanları olarak kabul edebileceğimiz toplam on bir bölümden oluşuyor. Bu bölümler; Derlemdilbilim, edimbilim, metindilbilim, toplumdilbilim, anlambilim, sesbilim, biçimbilim, sözdizimi, sözcükbilim, sözlükbilim, ve terminoloji'dir. Kitabın hedef kitlesi, başta dil ve edebiyat bölümleri olmak üzere dilbilim ve diğer ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencileridir. Bununla birlikte bu alanlarda çalışan veya bu alanlara ilgi duyan akademisyenler ve diğer okurlardır. İşte tam bu noktada belirtmek gerekiyor ki kitabın yalnızca bölüm başlıklarının seçiminde değil bölüm içeriklerinin planlanmasında da hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur." Önsözden