Devlet-İ  Aliyye'nin Taşra Yönetimi:  Sancak Kanunnamelerinden Örnekler
ISBN: 9786053444114 2016 Tarih İsmail Özçelik Gazi Kitabevi

Osmanlı Devleti'nin uzun süren hayatı zamanla bazı değişik uygulama ve dönüşümler yaşamış ve çağın şartlarına göre merkez ve taşra teşkilatlarındaki kurumları zaman içinde dönüşüm yaşamıştır. Beylik ve Kuruluş aşaması, devralınan mirasın yerleştirilmesi, "Klasik Çağ" dediğimiz dönemde tekamül eden devletin merkez ve taşradaki etkin yapılanması ve gücü her bakımdan kendisini hissettirmiştir.