Bireysel Ve Takım Sporcularında Tepkisellik Ve Sportmenlik Davranışları
ISBN: 9786258275247 2022 Spor Fehime Konur Gazi Kitabevi

Spor, kronolojik olarak bireylerin topluluklar şeklinde bir arada yaşama geçmeleriyle karşımıza çıkmaktadır. Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda spor, savaş için adeta bir ön hazırlık süreci oluşturmaktayken bugün sporun tarihi açıdan tanımlanması şu şekildedir: Spor, müsabaka ile çekişme temelinde oluşturulmuş, savaşçı kuvvetleri yetkinleştiren plânlı bir oyun şeklidir (2).