Bilişim Hukuku
ISBN: 9789750290107 2024 8. Baskı Bilişim Hukuku Metin Turan Seçkin Yayıncılık

Kitapta genel olarak; bilişim hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması ile elektronik veri-belge, dijital ve finansal bilgi yönetimi ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel bilişim risklerinin analizi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu vb. mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca adli bilişim, dijital haklar yönetimi, büyük veri, büyük veri yönetimi, kişisel veri, bulut bilişim, sosyal medya, medya bilişim, yapay zeka, sağlık bilişim, coğrafi veri, coğrafi bilişim, akıllı kentler gibi kavram ve konular bilişim, teknolojik, finansal ve hukuksal yapılara ilişkin düzenlemelerle birlikte incelenmiş ve ortaya çıkan riskler değerlendirilmiştir.