Avrupa Birliği  Tarihçe, Teoriler, Kurumlar Ve Politikalar
ISBN: 9789750283765 2023 4. Baskı Avrupa Birliği İlke Göçmen, Belgin Akçay Seçkin Yayıncılık

Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın gözden geçirilmiş dördüncü baskısı yapılmıştır. Kitabın yeni baskısında dersi veren akademisyenlerden gelen istek üzerine bazı konularda sadeleştirmeye gidilmiştir. Böylece kitabın anlaşılması, işlenmesi ve takip edilmesi kolaylaştırılmıştır. Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karmaşıklaşmıştır. Bu durum, AB'nin yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde sunan bir ders kitabının hazırlanmasını oldukça zorlaştırmıştır. Bu kitap ile Türkçe literatürdeki bu eksiğin tamamlanmasına katkıda bulunulması amaçlanarak, AB'nin karmaşık yapısını, hem kolay anlaşılabilir bir dille hem de kapsamlı şekilde açıklayan bir ders kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil, kamu ve özel sektör kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanda çalışanların yanında AB konusunda bilgisini artırmak isteyenlere de hitap etmektedir. Kitabı, benzerlerinden ayıran üç önemli özelliği bulunmaktadır; Birinci özelliği, AB'nin temel konularının tarihçeden bütünleşme teorilerine, kurumsal yapıdan politikalara uzanan geniş bir yelpazede incelenmesidir. Bu nedenle bu kitap, ele alınan konuların çeşitliliği yönüyle, Türkçe literatürdeki bugüne kadar AB konusunda hazırlanmış en kapsamlı çalışma olmuştur. İkinci özelliği, kendi konusunun uzmanı akademisyenlerce kaleme alınmış olan kitabın her bir bölümünün tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirilmiş olmasıdır. Kitabın üçüncü önemli özelliği ise, AB alanında ders verirken etkinliği artırmak amacıyla bölüm yazarları tarafından kitabın her başlığı için hazırlanmış sunumların, dersi verecek akademisyenlere verilecek olmasıdır.